Supportnummer

907 84 616

Nedlasting

Her finner du en detaljert “Kokebok” over hvordan du belaster boksleie.  Og her er et “komme i gang med avtalgiro”-dokument.

Maler

Her finner du maler for dokumentutskrifter som legges under \bankboks\brevmal.

 

Dokumentmaler Dokumentbeskrivelse
Giro.docx     Faktura 
Purr01.docx   Første purring
Purr02.docx      Første purring
Boks-ink.docx      Borring/inkasso
Kontrakt.docx        Boksleiekontrakt
Boksvent.docx    Brev til personer på venteliste 
Innbet.docx  Innbetaling ved opprettelse av ny kontrakt
Utbet.docx   Utbetaling ved oppsigelse av en kontrakt
Kredit.docx Melding om belastning av konto 
Naringsbilag.docx Næringsbilag (belastning bet.metode 1) (valgfri)
AvsluttetKvittering.docx Kvittering ved avslutning av kontrakt
giro.docx Faktura med avtalegiro
kontrakt.docx Kontrakt med avtalegiro
borring.docx Vitneerklæring ved oppborring av bankbokser
avtalegiro.docx Oppfordring til avtalegiro

Programmer

Bba.accdb- programfil

Bba.zip  – zippet programfil

VaultManager.zip

BbaHvelv.zip